• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνα Τσιμοπούλου' | 21 Μαρτίου 2016, 18:58

    Προβλέπεται έλεγχος όλων των συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σήμερα γίνεται έλεγχος μόνο των συμβάσεων άνω του 1.000.000€ και υπάρχει χρονικός περιορισμός 1 μήνα (για την πραγματοποίηση του ελέγχου) μόνο για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα άνω των 5.000.000€. Πρέπει να τεθεί χρονικός περιορισμός στον έλεγχο των συμβάσεων διαφορετικά θα υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις.