• Σχόλιο του χρήστη 'Ζαχαρώ Καβακλή' | 23 Μαρτίου 2016, 09:16

    To ΚΗΜΔΗΣ αφορά δημόσιες συμβάσεις ανεξαρτήτου ποσού διόρθωση Σύμφωνα με το άρθρο 139 του ν. 4281 που αναφέρεται στο παρόν άρθρο. Επίσης, δεν απαιτείται και η γνωστοποίηση της σύμβασης παρά μόνο η σύμβαση.