• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ' | 23 Μαρτίου 2016, 23:43

    Δεν είναι εφικτό να προκαθοριστεί στην διακήρυξη, η ημερομηνία και η ώρα του 2ου σταδίου ( αποσφράγιση οικονομικών προσφορών). Σε κάθε περίπτωση, η απόφαςη του αρμοδίου οργάνου, θα πρέπει να είναι μία και για τα δύο στάδια.