• Σχόλιο του χρήστη 'Πουλακάκη Ελένη' | 24 Μαρτίου 2016, 11:31

    Παρατήρηση για το Σημείο 4: ΚΥΑ πέντε (5) Υπουργώνδεν είναι υπερβολή και σπάτάλη δυνάμεων και χρόνου. Θεωρώ ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ότι μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ του σημείου 4, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν αν εφαρμόζουν τα σημεία 1,2,3 του άρθρου και να διενεργούν διαγωνισμούς ή να προβάινουν σε αναθέσεις στους φορέις του σημείου 1. Προτείνω η ΚΥΑ του σημείου 4 να μην περιορίζει τα είδη και τις κατηγορίες των συμβάσεων που εμπίπτουν σε αυτό το άρθρο αλλά να τις αναφέρει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Η Οδηγία στο άρθρο 20 σαφώς ΔΕΝ προσδιορίζει είδη ή κατηγορίες συμβάσεων.