• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΖ' | 24 Μαρτίου 2016, 14:06

    Συμφωνώ με το σχόλιο που προτείνει ως όριο καταχώρησης το ποσό των 2500 ευρώ, καθώς το ποσό των 1000 ευρώ φαντάζει "αυθαίρετο" και χωρίς συσχετισμό. Το ποσό των 2500 ευρώ προκύπτει από το αρθ. 130 του Ν. 4270/14, μπορεί να αναπροσαρμόζεται και να ακολουθεί τις επικαιροποιήσεις του νόμου και αποτελεί κατώφλι υποχρέωσης για τη σύναψη γραπτού τύπου σύμβασης και απόδοσης του 0,1% στην ΕΑΑΔΗΣΥ.