• Σχόλιο του χρήστη 'αργυρης πλεσιας' | 26 Μαρτίου 2016, 00:17

    Η εφαρμογή του προτεινόμενου νομοσχεδίου θα πρέπει να σχεδιαστεί με μεγαλύτερη προσοχή από όση φανερώνει η σχεδιασθείσα διαβούλευση. Δεν θεωρείται εύλογο περιθώριο διαβούλευσης οι 15 ημέρες (βιβλίο Ι) και οι 5 ημέρες (βιβλία ΙΙ και ΙΙΙ), για ένα κείμενο 530 σελίδων. Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη έκδοσης 54 Υ.Α. (δυνητικών και υποχρεωτικών), 23 Κ.Υ.Α., 2 Π.Δ. και 3 κειμένων της ΕΑΑΔΗΣΥ, που προβλέπονται στο βιβλίο Ι, δεν προοιονίζει ένα θεσμικό πλαίσιο εύχρηστο και απλό, όπως τουλάχιστον διατυπώνεται από την πολιτική ηγεσία. Ευελπιστώ να διατεθεί κατάλληλος χρόνος πρό της εφαρμογής για να υπάρξει η απαιτούμενη προετοιμασία των Α.Α./Φ. αλλά και των οικονομικών φορέων, διότι αν θεωρηθεί άμεσα εφαρμοστέος ο νόμος θα υπάρξει διάστημα πολλών μηνών χωρίς προκηρύξεις μελετών σε μια περίοδο που δεν υπάρχει η πολυτέλεια των καθυστερήσεων.