• Σχόλιο του χρήστη 'αργυρης πλεσιας' | 26 Μαρτίου 2016, 00:00

    ΟΡΙΣΜΟΣ 3.10. "Μονάδες φυσικου αντικειμένου" Τόσο στον ισχύοντα Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών που συντάχθηκε στα πλαίσια του ν.3316/05 όσο και από την περίοδο εφαρμογής του αλλά και από την κοινή λογική, διάπιστώνεται ότι δεν αποτελεί "Μονάδα Φυσικού Αντικειμένου", η αυτοτελής δομική κατασκευή διότι αυτή έχει πολλά άλλα διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως μέγεθος, γεωμετρικά χαρακτηριστικά, λειτουργία, δομικό σύστημα κλπ. Ως απλό παράδειγμα αναφέρεται ότι μία γεφύρωση ενός ανοίγματος των 15μ. που μπορεί να κατασκευαστεί και με συμβατικό σκυρόδεμα είναι τελείως διαφορετική από μια κοιλαδογέφυρα τν 300μ. και κατά συνέπεια δεν είναι λογική η χρήση ως μονάδας φυσικού αντικειμένου η "γέφυρα", ως τεμάχιο. Εντός του ίδιου ορισμού αναγνωρίζεται η διαφορετικότητα που έχουν τα κτήρια μεταξύ τους και ορθώς χρησιμοποιείται ως μονάδα φυσικού αντικειμένου για τα κτήρια το τετραγωνικό μέτρο. Προτείνεται η θεσμοθέτηση ως "μονάδας φυσικού αντικειμένου" το τετραγωνικό μέτρο για όλες τις δομικές κατασκευές έργων οδοποιίας.