• Σχόλιο του χρήστη 'αργυρης πλεσιας' | 26 Μαρτίου 2016, 00:22

    Παράγραφος 3. Δεν γίνεται κατανοητή η απαίτηση συμβολαιογραφικής πράξης για την υπογραφή της κοινής αίτησης από τον εκπρόσωπο της ένωσης των οικονομικών φορέων. Αλλωστε στο άρθρο 71 παρ13. εδ β. δεν ζητείται και ορθώς συμβολαιογραφικό έγγραφο για την σύμπραξη (απαίτηση της οδηγίας). Η απαίτηση εισάγει πρόσθετη γραφειοκρατικού τύπου απαίτηση και δεν προσθέτει κάποια ουσία ή διασφάλιση της Α.Α./Φ. Προτείνεται να απαλειφθεί η απαίτηση συμβολαιογραφικής πράξης για τον ορισμό του κοινού εκπροσώπου και η συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης των επιμέρους οικονομικών φορέων περί ορισμού κοινού εκπροσώπου.