• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος' | 26 Μαρτίου 2016, 11:18

    Οι ακριβείς και λιτές διατύπωσες στις παρ. 2 και 6 του Άρθρου 3 της Οδηγίας, περιπλέκονται ως μη όφειλε κατά τη γνώμη μας, με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του Άρθρου 4 του Σ/Ν. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται αιτιολόγηση του προστιθέμενου εδαφίου.