• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος' | 26 Μαρτίου 2016, 11:17

    Στην οδηγία χρησιμοποιείται ο όρος «πολιτικού μηχανικού» προς διάκριση από τον «στρατιωτικό μηχανικό». Σε άλλα σημεία του Σ/Ν αναφέρονται και ορθά «δραστηριότητες μηχανικού», αντί του όρου «δραστηριότητες πολιτικού μηχανικού». Είναι σκόπιμο ο όρος «δραστηριότητες μηχανικού» να επεκταθεί σε όλα τα Άρθρα του Σ/Ν.