• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος' | 26 Μαρτίου 2016, 11:25

    Θεωρούμε το Άρθρο εκ των πλέον σημαντικών της Οδηγίας και του Σ/Ν. Παρατηρούμε όμως συγχρόνως την αντίφαση με λοιπές διατάξεις του Σ/Ν, που αναφέρονται στις εγχώριες ονοματολογίες των Μητρώων Μελετητών και Εργοληπτών. Το γεγονός δεν αποτελεί προσαρμογή στην Οδηγία.