• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος' | 26 Μαρτίου 2016, 11:01
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Οι διαπιστώσεις και τα σχόλια μας ιδίως στα Άρθρα 71 και 196, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το ισχύον και διατηρούμενο θεσμικό πλαίσιο «Περί Μητρώων», προκαλεί συγκρούσεις συμφερόντων σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρ. 1 του Άρθρου. Η διατήρηση στο Σ/Ν των «Μητρώων» ως έχουν, αντιφάσκει με το άρθρο και δεν αποτελεί προσαρμογή στην Οδηγία.