• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Δεπούντης' | 26 Μαρτίου 2016, 11:59

    Η Διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί να αναθέσει τη διοίκηση του έργου σε ιδιώτες, όταν το προσωπικό της Τεχνικής της Υπηρεσίας στερείται των εξειδικευμένων ενδεχομένως γνώσεων που απαιτούνται για την επιτυχή εκτέλεση του έργου.