• Σχόλιο του χρήστη 'αργυρης πλεσιας' | 26 Μαρτίου 2016, 18:02

    παράγραφος 6. Τα στοιχεία που εξειδικεύουν τα κοινωνικά χαρακτηριστικά είναι όπως τίθενται για τις συμβάσεις που ανατίθενται κατ' αποκλειστικότητα και για τις οποίες ορίζεται με Υ.Α. ότι θα αποτελούν συγκεκριμένο ποσοστό επί του συνόλου των δημοσίων συμβάσεων. Δεν θεωρείται εύλογη η επέκταση με το υπόψη άρθρο στο σύνολο των συμβάσεων. Προτείνεται να διαγραφεί η παράγραφος 6. ή να τεθούν διαφορετικά κριτήρια.