• Σχόλιο του χρήστη 'αργυρης πλεσιας' | 26 Μαρτίου 2016, 21:20

    Το επιθυμητό αντικείμενο των συμβάσεων αυτού του τύπου περιλαμβάνει σχεδιασμό υψηλής μελετητικής ωριμότητας και κατά συνέπεια δεν είναι εύλογη η αντιμετώπιση της αμοιβής συμβάσεων τέτοιων απαιτήσεων με κατ' αποκοπή τίμημα για το οποίο δίδεται κατεύθυνση να αξιολογείται με τα ημερομίσθια της πιθανολογούμενης ομάδας. Προτείνεται να τεθεί στην παράγραφο 1δ) Η αμοιβή για την υπόψη σύμβαση προσδιορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών και για τα στάδια ή για τα τμήματα σταδίων που ζητείται να εκπονηθούν, σύμφωνα με τον φάκελλο του έργου.