• Σχόλιο του χρήστη 'αργυρης πλεσιας' | 26 Μαρτίου 2016, 23:49

    Δεν γίνεται κατανοητός ο καθορισμός του ελάχιστου ποσοστού απασχόλησης εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες για κάποιο οικονομικό φορέα. Εαν με τον όρο ευπαθείς ομάδες νοούνται οι άνεργοι, τότε δεν υφίσταται φορέας συμβατός με την διάταξη καθώς όλο το δυναμικό του είναι εργαζόμενοι. Δεν γίνεται επίση κατανοητή η αξία της διάταξης καθώς δεν τίθεται πουθενά ρήτρα αποκλεισμού για κάποιο οικονομικό φορέα που δεν απασχολεί άτομα ανήκοντα σε ευπαθείς ομάδες. Η ΚΥΑ, ενδέχεται να προβλέπει αποκλεισμό οικονομικού φορέα για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις ? Επισημαίνεται ότι τόσο οι Οδηγίες όσο και η προτεινόμενη νομοθεσία προβλέπει συμβάσεις που ανατίθενται κατά αποκλειστικότητα με κοινωνικά κριτήρια και μάλιστα με καθορισμένο ποσοστό επί του συνολικού όγκου των δημοσίων συμβάσεων. Η πρόθεση της εισαγωγής αποκλειστικότητας στο σύνολο των δημοσίων συμβάσεων δεν είναι συμβατή με τις Οδηγίες. Η προτεινόμενη διάταξη είναι ασαφής και προτείνεται να αποσυρθεί γιατί δεν είναι συμβατή με το λοιπό θεσμικό πλαίσιο.