• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ' | 27 Μαρτίου 2016, 08:14

    Στην παρ.9 που δίνεται ο ορισμός των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών πρέπει να παραληφθεί η τελευταία φράση "παρεπιμπτόντως εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης" διότι οδηγεί σε χαρακτηρισμούς έργων σε συμβάσεις προμηθειών