• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ' | 27 Μαρτίου 2016, 21:47

    Θα πρέπει να γίνεται ιδιαίτερη μνεία για τα όρια-ποσά (έως 20.000€,μέχρι 60.000€, πλέον των 60.000€..) ότι αυτά λειτουργούν αθροιστικά για το σύνολο των ανατιθέμενων προμηθειών προϊόντων ή και παρεχόμενων υπηρεσιών, που βαρύνουν τον ίδιο ειδικό φορέα και ΚΑΕ, εντός του οικονομικού έτους και ότι το ποσό πάνω από αυτά τα όρια θα ακολουθεί τις διαγωνιστικές διαδικασίες των ορίων που συμπληρώνονται. Αυτά επιτάσσει το δημόσιο λογιστικό και αυτό θα αποτρέψει και τις κατατμήσεις.