• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ' | 27 Μαρτίου 2016, 21:08

    9) το «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» να γίνει «δημόσιες συμβάσεις αγαθών». Γενικώς ένας ορισμός δεν μπορεί να είναι διαφορετικός από αυτόν της οδηγίας. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες και οι κανονισμοί είναι μεταφρασμένοι σε όλες τις γλώσσες. Δεν μπορεί να γίνει κατανοητό γιατί κάποιος με τα αγγλικά του προσπαθεί να τις ξανά-μεταφράσει και μάλιστα αποδίδοντας εντελώς διαφορετική ερμηνεία από αυτήν που θέλει ο ευρωπαϊκός νομοθέτης. Εάν κάποιος αλλάξει την ορολογία αλλάζει εντελώς το περιεχόμενο της οδηγίας. Γιατί είναι εντελώς διαφορετικό το «προμήθεια» από το «σύμβαση» που έχει αλλάξει στο σχέδιο νόμου σε πάρα πολλούς ορισμούς (και σίγουρα το procurement δεν μεταφράζεται σαν σύμβαση, ακόμα και από αυτούς που δεν ξέρουν αγγλικά). Η αυθαίρετη αυτή αλλαγή των ορισμών θα δημιουργήσει μόνο ενστάσεις στις διαγωνιστικές διαδικασίες , καθυστερήσεις και απευθείας αναθέσεις. Μπορεί αυτό να μην το αντιλαμβάνεται αυτός που «μεταφράζει» τα επισήμως μεταφρασμένα κείμενα, αλλά το αντιλαμβάνεται αυτός που διενεργεί τις διαγωνιστικές διαδικασίες και πρέπει κάθε φορά να καθυστερεί τους διαγωνισμούς λέγοντας τα αυτονόητα στους ενιστάμενους. Πρέπει να αλλάξουν άμεσα και υποχρεωτικά όλοι οι ορισμοί και να γραφτούν οι επίσημοι της Ε.Ε. Άλλως η ευθύνη των ενστάσεων και των προσφυγών των προμηθευτών στην Ε.Ε βαρύνει τους «μεταφραστές»