• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Ασημακοπούλου' | 28 Μαρτίου 2016, 10:19

    Στην παράγραφο 2 θα πρέπει να παραταθεί η προθεσμία για συμπληρωματικές πληροφορίες προς τους προσφέρονται σε σχέση με τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά που ενδεχομένως ζητούνται απ' αυτούς πριν την υποβολή των προσφορών. Οι "έξι ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών" να γίνουν 10 ημέρες σε περίπτωση που πρέπει να υποβληθούν από τους προσφέροντες συμπληρωματικά δικαιολογητικά προ της λήξεως της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών. Στην επισπευσμένη διαδικασία η προθεσμία για συμπληρωματικά δικαιολογητικά καλό θα ήταν να ανέρχεται σε 6 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή-παραλαβή των προσφορών.