• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Ασημακοπούλου' | 28 Μαρτίου 2016, 10:07
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Δεν υπάρχει πρόβλεψη για την περίπτωση που ζητούνται εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης των εκτελεστικών συμβάσεων συμφωνιών-πλαίσια πλέον των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των ίδιων των συμφωνιών-πλαίσια. Σ' αυτή την περίπτωση προτείνεται να οριστεί ρητά ο συμψηφισμός των δύο εγγυητικών επιστολών ο οποίος δεν επιβάλλεται αλλά είναι δυνατός με το άρθρο 157 ν. 4281/14. Γενικότερα, προτείνεται να αποσαφηνιστεί περαιτέρω το ζήτημα των εγγυήσεων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και του συμψηφισμού αυτών.