• Σχόλιο του χρήστη 'Βασιλική Δαυιδοπούλου' | 28 Μαρτίου 2016, 11:42

    Παρ.3 Οι προθεσμίες που τίθενται καθυστερούν πολύ την διαγωνιστική διαδικασία και την έκδοση αποτελέσματος.