• Σχόλιο του χρήστη 'Π. Θέμελης' | 28 Μαρτίου 2016, 11:19

    Το όριο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου να ταυτιστεί με αυτό των συμβάσεων ήσσονος αξίας, δηλαδή 2.500 ευρώ, ώστε να αποφεύγεται γραφειοκρατική διαδικασία στην κάθε αναθέτουσα αρχή και να επιτυγχάνεται αποσυμφόρηση του ΚΗΜΔΗΣ, το οποίο στην παρούσα φάση είναι δυσλειτουργικό.