• Σχόλιο του χρήστη 'TEE/TAK' | 28 Μαρτίου 2016, 12:46

    Καθορισμός ως ¨Προϊσταμένη Αρχή¨ μίας Τεχνικής Υπηρεσίας του Φορέα, εφόσον διαθέτει την προβλεπόμενη επάρκεια, ή άλλου φορέα.