• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΕΣΜΑ' | 28 Μαρτίου 2016, 12:06

    Για τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και προτείνεται η θέσπιση ασυμβίβαστου της ιδιότητας του Οικονομικού Φορέα με την Ιδιότητα της Αναθέτουσας Αρχής στις διαδικασίες Δημοσίων Συμβάσεων, στις οποίες θα εφαρμόζεται ο νέος Νόμος.