• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΖ' | 28 Μαρτίου 2016, 13:14

    Συμπληρωματικά να αναφέρω πως, η διατύπωση του άρθρου ως έχει, έρχεται σε αντίφαση και με το άρθρο 38 του παρόντος και με την προτεινόμενη διαδικασία απευθείας αναθέσεων.