• Σχόλιο του χρήστη 'Γαβριέλα Μπούκη' | 28 Μαρτίου 2016, 13:38

    Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις διατάξεις των προηγούμενων νόμων περί δημοσίων συμβάσεων, έργων κλπ, ιδίως δε εκείνες του 4281/2014, η έναρξη ισχύος των οποίων έχει πάρει παράταση μέχρι 30.04.2016.