• Σχόλιο του χρήστη 'Γαβριέλα Μπούκη' | 28 Μαρτίου 2016, 13:22

    Προτείνεται να καταργηθούν όλες οι υποχρεωτικές δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και η έντυπη υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής στους διαγωνισμούς.