• Σχόλιο του χρήστη 'Γαβριέλα Μπούκη' | 28 Μαρτίου 2016, 13:50

    Ουδόλως γίνεται αναφορά στο σχέδιο του νόμου σε κατηγοριοποίηση πτυχίων για τις δημόσιες συμβάσεις, όπως στα προηγούμενα νομοθετήματα