• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Μηνούδης' | 9 Αυγούστου 2016, 15:18

    Χρήσιμο θα ήταν και στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 να ακολουθείται το λεκτικό του άρθρου 32, δηλαδή να διαμορφωθεί η διάταξη ως εξής: Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, υπόκεινται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 4, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, καταργούμενης κάθε άλλης διάταξης γενικής ή ειδικής που ρυθμίζει την έναρξη λειτουργίας με τρόπο διαφορετικό.