• Σχόλιο του χρήστη 'Παπακωνσταντίνου Δημητριος' | 10 Αυγούστου 2016, 12:08

    Σημείο 20.3 Βλέπουμε την αποθέωση της συντεχνιακής λογικής στο σημείο αυτό, όπου έμμεσα θέλει να περνά η γνωστοποίηση λειτουργίας των μονάδων τροφίμων μέσω του Τ.Ε.Ε και των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων! Είναι σε αντίθεση με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου που εκφράζεται στην εισαγωγή του ν.σ στο άρθρο 1.6 "οι διατάξεις του παρόντος (νόμου) εφαρμόζονται με σκοπό την διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού ,...." Προτείνεται να διαγραφεί το ΤΕΕ και Επαγγελματικά Επιμελητήρια Γιατί με την ίδια λογική πρέπει να προστεθεί ότι μπορεί η γνωστοποίηση λειτουργίας των Μονάδων τροφίμων να γίνεται και από το ΓΕΩΤΕΕ ως πιο οικέιος χώρος στις οικοτεχνίες τροφίμων ή τα ίδια μπορεί να ισχυριστεί και το Οικονομικό Επιμελητήριο.!! Δεν νομοθετούμε πλέον για τις συντεχνίες αυτό πρέπει να γίνεται καθαρό στο ν.σ που πραγματικά βλέπουμε να εισάγει καινοτομίες και να μας εξισώνει με σύγχρονες Ευρωπαϊκές πόλεις.