• Σχόλιο του χρήστη 'Αρβανίτης Δημήτριος' | 11 Αυγούστου 2016, 07:22

    Θα πρέπει στο σημείο αυτό να αναγραφεί πως είναι υποχρεωτική η εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου (HACCP), ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Αυτό να αποτελεί υποχρέωση της επιχείρησης και προαπαιτούμενο για την αδειοδότησή της. Με το άρθρο αυτό, αν παραμείνει ως έχει, οι περισσότεροι επιχειρηματίες θα θεωρήσουν πως μπορούν απλά με τη γνωστοποίηση να εκκινούν τη δραστηριότητά τους, χωρίς πρότιστα να έχουν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων (καταλληλότητα υποδομών, εκπαίδευση προσωπικού) και να έχουν αναλύσει και λάβει μέτρα για όλους τους δυνητικούς κινδύνους (Σχέδιο HACCP), ώστε τα τροφιμα που θα παραξουν, να είναι ασφαλή και συμμορφούμενα με τη νομοθεσία.