Άρθρο 21 – Κατάργηση βεβαίωσης καταλληλότητας

1.Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλληλότητας όπως αυτή προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β’ 158) καταργείται.
2.Οι φορείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων υποχρεούνται να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων.
3.Οι αρμόδιες αρχές ευθύς ως λάβουν γνώση των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας, δύνανται να ασκήσουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία ελεγκτικά τους καθήκοντα.

 • Θεωρούμε ορθή την κατάργηση της βεβαίωσης καταλληλότητας, καθώς πολλές φορές οι αρμόδιες αρχές καθυστερούν τη διεξαγωγή της αυτοψίας και επομένως και τη χορήγηση της βεβαίωσης, η οποία, δεδομένου ότι είναι προαπαιτούμενη για την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης, καθυστερεί αδικαιολόγητα την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης.
  Παρ’ όλα αυτά και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι από τη λειτουργία της επιχείρησης δε θα προκύψει κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον, θα πρέπει οι φορείς των παραπάνω δραστηριοτήτων να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων και εκτιμούμε ότι στο συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να γίνει και ρητή αναφορά στην υποχρέωση εφαρμογής συστήματος αυτοελέγχου (HACCP).
  Κατά αυτόν τον τρόπο ο έλεγχος των αρχών θα πραγματοποιείται εκ των υστέρων, όταν η επιχείρηση θα βρίσκεται ήδη σε λειτουργία και επομένως θα μπορεί να ελεγχθεί και να επιβεβαιωθεί και το κατά πόσο εφαρμόζονται όντως οι διαδικασίες που περιγράφονται στη μελέτη HACCP.

 • 29 Αυγούστου 2016, 01:53 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ

  Κατα την άποψη μου, οι Δ/νσεις Υγειας θα πρέπει υποχρεωτικά να προβαίνουν σε ΑΜΕΣΟ έλεγχο ΟΛΩΝ των δραστηριοτήτων υγειονομικου ενδιαφέροντος που εφοδιάζονται με γνωστοποίηση. Συγκεκριμένα θα πρέπει να προηγείται ο έλεγχος απο τις Δ/νσεις Υγείας, το αποτέλεσμα του ελέγχου θα κοινοποιείται στις Δ/νσεις Ανάπτυξης. Στη συνεχεια κλιμάκιο της Δ/νσης Αναπτυξης θα επισκέπτεται την εγκατάσταση για τον έλεγχο της τήρησης όλων των λοιπών κριτηρίων που προβλέπονται απο τη νομοθεσία. Επιβάλλεται ο προγενέστερος έλεγχος απο το Υγείας, ετσι ώστε άμεσα να διακόπτεται η λειτουργία μιας δραστηριότητας εφόσον δεν τηρεί τις υγειονομικές διατάξεις.

 • 23 Αυγούστου 2016, 08:39 | Καίτη Μυλωνά

  Η Άδεια Καταλληλότητας ισοδυναμεί με την Άδεια Λειτουργίας, δηλαδή εμπεριέχει και πιστοποιεί ότι η επιχείρηση θα λειτουργεί με όλες τις προδιαγραφές, ώστε να προασπίζεται η δημόσια υγεία. Στην Άδεια Λειτουργίας περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με την παραγωγική διαδικασία, τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, τη διασφάλιση της ποιότητας και της υγιεινής των τροφίμων μέσω της εγκατάστασης συστήματος HACCP, τη διατήρηση αρχείων στα οποία καταγράφονται οι προμηθευτές, οι αγοραστές (με ημερομηνίες, είδος και ποσότητα προϊόντος-τροφίμου, ο αριθμός παρτίδας και η ημερομηνία παραγωγής) και έτσι τηρείται η ιχνηλασιμότητα και επομένως η αρχή της προφύλαξης. Ως προς τον εξοπλισμό περιλαμβάνονται στοιχεία για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη θερμική και την κινητήρια ισχύ, καθώς και από την ηχορύπανση. Τώρα ισχύει, ότι από μια ισχύ του εξοπλισμού και κάτω, ουσιαστικά υπάρχει απαλλαγή. Περιλαμβάνεται ακόμη και ο τρόπος επεξεργασίας και διάθεσης των εξαιρετικά ρυπογόνων αποβλήτων των επιχειρήσεων παρασκευής τροφίμων και η απόδειξη διασφάλισης ότι αυτά τα απόβλητα δεν θα εισέλθουν στον υδροφόρο ορίζοντα. Περιλαμβάνεται, επίσης, η διατήρηση και ενημέρωση από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης αρχείων που έχουν να κάνουν με τα στοιχεία του προμηθευτή, την ημερομηνία παρασκευής, τα στοιχεία του αγοραστή (χονδρική πώληση) και διάφορα άλλα στοιχεία και έτσι τηρείται η ιχνηλασιμότητα.
  Όλα αυτά και άλλα πολλά θα πάψουν να ισχύουν και ο καθένας θα κάνει ό, τι του αρέσει, θα ρίχνει τα απόβλητα στο δρόμο, στα ρέματα, στη θάλασσα.
  Αυτά δεν πρέπει να τα επιτρέψουμε.

 • 22 Αυγούστου 2016, 14:23 | Κατερίνα Μιχελή

  -Αναφέρεται ότι ¨Οι αρμόδιες αρχές ευθύς ως λάβουν γνώση των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας, δύνανται να ασκήσουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία ελεγκτικά τους καθήκοντα.¨
  Μέσα στο σχέδιο νόμου, για την λειτουργία των δραστηριοτήτων, αναφέρονται πότε ως γνωστοποιήσεις, πότε ως οικονομικά στοιχεία. Γνωστοποίηση και στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας, είναι το ίδιο πράγμα; Τα οικονομικά στοιχεία είναι το έναυσμα για τον έλεγχο; Με τι στοιχεία θα πραγματοποιείται ο έλεγχος για την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας των πολιτών; Με το ΑΦΜ; Σε επιχειρήσεις που ήδη θα έχουν στηθεί κτηριολογικά και εξοπλιστικά, και πιθανά να έχουν θέσει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών που τα έχουν επισκεφτεί ή που έχουν δεχτεί τις υπηρεσίες τους;

 • 11 Αυγούστου 2016, 07:22 | Αρβανίτης Δημήτριος

  Θα πρέπει στο σημείο αυτό να αναγραφεί πως είναι υποχρεωτική η εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου (HACCP), ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Αυτό να αποτελεί υποχρέωση της επιχείρησης και προαπαιτούμενο για την αδειοδότησή της.

  Με το άρθρο αυτό, αν παραμείνει ως έχει, οι περισσότεροι επιχειρηματίες θα θεωρήσουν πως μπορούν απλά με τη γνωστοποίηση να εκκινούν τη δραστηριότητά τους, χωρίς πρότιστα να έχουν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων (καταλληλότητα υποδομών, εκπαίδευση προσωπικού) και να έχουν αναλύσει και λάβει μέτρα για όλους τους δυνητικούς κινδύνους (Σχέδιο HACCP), ώστε τα τροφιμα που θα παραξουν, να είναι ασφαλή και συμμορφούμενα με τη νομοθεσία.