• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωαννης Παπαδόπουλος' | 11 Αυγούστου 2016, 08:51

    Αν δεν μπορει το κράτος να υποχρεώνει τον επιχειρηματία να κάνει αδειοδότηση τότε δεν θα το κάνει ποτέ. Δουλεύω 15 χρόνια στις αδειοδοτήσεις και ούτε οι μισοί δεν έχουν άδεια λειτουργίας. Πρεπει η ηλεκτρονική πλατφόρμα σας να συνδέεται με την Δεη! Αν δεν δώσει μια επιχείρηση προτόκολλο από την ηλεκτρονική πλατφόρμα στην Δεη ότι κατάθεσε αίτηση για άδεια λειτουργίας, η δεη να μην του βάζει ρεύμα. Ετσι μόνο θα υποχρεωθεί να κάνει αίτηση για άδεια λειτουργίας. Επίσης ένα αντιγραφό μελέτης πυρασφάλειας πρεπει να κατατίθεται και στην πυροσβεστική χωρις να ελέγχεται από αυτήν όπου θα παίρνει πρωτόκολλο κατάθεσης και θα εισχωρείται στο ηλεκτρονικό σύστημα. Αλλιώς δεν θα πηγαίνει ο επιχειρηματίας να βγάλει πιστοποιητικό πυρασφάλειας όπου χρειάζεται