Άρθρο 3 – Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Η υποστήριξη του τιθέμενου με τον παρόντα νόμο θεσμικού πλαισίου για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, λαμβάνει χώρα μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του άρθρου 15, εφαρμοζομένων σχετικά των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

  • 11 Αυγούστου 2016, 08:51 | Ιωαννης Παπαδόπουλος

    Αν δεν μπορει το κράτος να υποχρεώνει τον επιχειρηματία να κάνει αδειοδότηση τότε δεν θα το κάνει ποτέ. Δουλεύω 15 χρόνια στις αδειοδοτήσεις και ούτε οι μισοί δεν έχουν άδεια λειτουργίας. Πρεπει η ηλεκτρονική πλατφόρμα σας να συνδέεται με την Δεη! Αν δεν δώσει μια επιχείρηση προτόκολλο από την ηλεκτρονική πλατφόρμα στην Δεη ότι κατάθεσε αίτηση για άδεια λειτουργίας, η δεη να μην του βάζει ρεύμα. Ετσι μόνο θα υποχρεωθεί να κάνει αίτηση για άδεια λειτουργίας. Επίσης ένα αντιγραφό μελέτης πυρασφάλειας πρεπει να κατατίθεται και στην πυροσβεστική χωρις να ελέγχεται από αυτήν όπου θα παίρνει πρωτόκολλο κατάθεσης και θα εισχωρείται στο ηλεκτρονικό σύστημα. Αλλιώς δεν θα πηγαίνει ο επιχειρηματίας να βγάλει πιστοποιητικό πυρασφάλειας όπου χρειάζεται

  • 11 Αυγούστου 2016, 07:37 | Ιωαννης

    Αν δεν μπορει το κράτος να υποχρεώνει τον επιχειρηματία να κάνει αδειοδότηση τότε δεν θα το κάνει ποτέ. Δουλεύω 15 χρόνια στις αδειοδοτήσεις και ούτε οι μισοί δεν έχουν άδεια λειτουργίας. Πρεπει η ηλεκτρονική πλατφόρμα σας να συνδέεται με την Δεη! Αν δεν δώσει μια επιχείρηση προτόκολλο από την ηλεκτρονική πλατφόρμα στην Δεη ότι κατάθεσε αίτηση για άδεια λειτουργίας, η δεη να μην του βάζει ρεύμα. Ετσι μόνο θα υποχρεωθεί να κάνει αίτηση για άδεια λειτουργίας.