• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρίνα Σκιαδάκη' | 11 Αυγούστου 2016, 12:02

    Η απλούστευση των διαδικασιών για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, η οποία αποτελεί Δημόσιο συμφέρον δεν μπορεί να είναι σε βάρος της Δημόσιας Υγείας η οποία είναι συνυφασμένη με το δημόσιο συμφέρον χωρίς εκπτώσεις και ιεραρχικά προηγείται του οικονομικού συμφέροντος. Η πρόβλεψη διενέργειας ελέγχων (περιλαμβανομένων των υγειονομικών ελέγχων) από ιδιώτες, η χαλάρωση των προ της αδειοδότησης ελέγχων, καθώς και η καθιέρωση ελαχίστων προτύπων δεν θα εξασφαλίζουν την παροχή αποτελεσματικών και ποιοτικών υπηρεσιών από τους φορείς παροχής υπηρεσιών με προσφορά ποιοτικών αγαθών και θα εγκυμονούν πιθανούς κινδύνους για τους καταναλωτές και τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Πρόκειται για ένα πρόχειρο, αποσπασματικό και ελλιπές σχέδιο, το οποίο κρίνεται ανεπαρκές για την γνωστοποίηση ειδικότερα των ΚΥΕ στα οποία περιλαμβάνονται κατηγορίες όπου καταγράφονται διαχρονικά τα περισσότερα προβλήματα από την λειτουργία τους, όπως χρήση μουσικής, μπαρ, κέντρα διασκέδασης κ.τ.ομ.. Η Δημόσια Υγεία αποτελεί Δημόσιο Αγαθό και μια ευνομούμενη Πολιτεία θα πρέπει να διασφαλίζει πρωτίστως την προάσπιση της υγείας των πολιτών και οποιαδήποτε ρύθμιση απλούστευσης διαδικασιών δεν είναι δυνατόν να επιτελείται εις βάρος της Δημόσιας Υγείας αλλά έχοντας ως προτεραιότητα να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης. Πρέπει να εκδοθούν σαφής Υγειονομικές διατάξεις αρμοδιότητας αποκλειστικά και μόνο του υπουργού Υγείας χωρίς περιθώρια ερμηνείας από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές ώστε να βοηθηθούν οι επιχειρηματίες αποκτώντας εμπιστοσύνη στο Κράτος και να εκλείψει η διαφθορά.