• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ' | 11 Αυγούστου 2016, 20:24

    Πριν την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία. Για το σκοπό αυτό απαιτείται βεβαίωση από την Υπηρεσία Δόμησης του αρμόδιου Δήμου ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δύναται να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία, η οποία χορηγείται εντός δέκα (10) ημερών, και ισχύει για πέντε μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί η γνωστοποίηση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί. Καταθέτει λοιπόν στην Υπηρεσία Δόμησης την Παρασκευή πριν την Μεγάλη Εβδομάδα η τον Δεκαπενταύγουστο η ενώ ξέρει ο υπάλληλος του τοπογραφικού λείπει με άδεια για ΚΥΕ στον Παρθενώνα .