• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΜΑΛΙΑ ΤΖΙΚΟΥ' | 12 Αυγούστου 2016, 13:28

    Ποιά ή ποιές αρχές ορίζουν το επίπεδο κινδύνου δημόσιου συμφέροντος της επιχείρησης και πώς υπολογίζεται αυτό; Θα προκύπτει αλγοριθμικά μετά το πέρας της γνωστοποίησης από τα στοιχεία που δηλώνει η ίδια η επιχείρηση ή θα ορίζεται γενικά με αποτέλεσμα η επιχείρηση να κατατάσσει εαυτόν στο επίπεδο κινδύνου που "επιθυμεί"; Απο τη στιγμή που ένα φύλο ελέγχου δημοσιευτεί στην εφαρμογή θεωρείται ότι ο ελεγχόμενος, οι λοιπές συναρμόδιες ή αδειοδοτούσες αρχές έχουν επίσημα ενημερωθεί και δύνανται να προβούν σε δικές τους ενέργειες με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία δημοσίευσης ή θα συνεχιστεί η ανταλλαγή αλληλογραφίας,κοινοποιήσεων, αποδεικτικών επίδοσης κ.τ.λ;