• Σχόλιο του χρήστη 'Γ. Μαρκοπουλιώτης' | 15 Αυγούστου 2016, 08:17

    Πολύ θετική η πρόβλεψη για την διαλειτουργικότητα με τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων και με κάθε άλλο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης αδειοδότησης και ελέγχων. Με αυτήν την αφορμή επισημαίνεται ότι ένα από τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα είναι το ΟΠΣΝΑ Υγεία – Πρόνοια (Σύμβαση 357) της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Αυτό χρησιμοποιείται και για άλλα είδη ελέγχων που δεν έχουν σχέση με επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως αυτοψίες σε ανθυγιεινές εστίες κλπ και είναι μια κρατική περιουσία που δεν πρέπει να πάει χαμένη. Κρίνεται αναγκαία η αξιοποίηση αυτού του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος ώστε να γίνει διαλειτουργικό με το ΟΠΣ-ΑΔΕ αφού ενισχυθεί με αναβάθμιση των πόρων του (Server, λειτουργικό σύστημα κλπ) και τη διόρθωση των όποιων προβλημάτων έχει.