• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ' | 16 Αυγούστου 2016, 08:56

    Επιτέλους η αδειοδότηση των ΚΥΕ "φεύγει" από τους Δήμους. Η κατάσταση είχε πάρει δραματικές διαστάσεις, διότι ο κάθε Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος, Δημοτικός Σύμβουλος και τα μέλη των Δημοτικών Κοινοτήτων έχουν ξεφύγει εντελώς και ενεργούν αποκλειστικά και μόνο κριτήριο το πολιτικό τους και σε πολλές περιπτώσεις και το ιδιωτικό οικονομικό τους συμφέρον.Επίσης προτείνω το παράβολο να πηγαίνει αποκλειστικά και μόνο στα κρατικά ταμεία και όχι στα ταμεία των δήμων.