• Σχόλιο του χρήστη 'Γαλάνης Κώστας' | 16 Αυγούστου 2016, 09:34

    Άρθρο 14 Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣτΕ, δεν είναι δυνατή η άσκηση δημόσιας εξουσίας από ιδιώτες. Ιδίως σε ότι αφορά στην πραγματοποίηση των ελέγχων. Στον κανόνα δεν υπάρχουν εξαιρέσεις ή διαβαθμίσεις. Ανάλογη αναφορά γίνεται στο άρθρο 1 του σχεδίου. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.