• Σχόλιο του χρήστη 'Γαλάνης Κώστας' | 16 Αυγούστου 2016, 09:55

    Άρθρο 30 Παρ. 2 Να συμπληρωθεί ότι στη δήλωση χρήσης αναγράφεται το χρονικό διάστημα ισχύος συνοδευόμενο με το αντίστοιχο παράβολο. Παρ. 3 Ανακύπτει ζήτημα αναντιστοιχίας άμεσης ισχύος της γνωστοποίησης με τη διοικητική πράξη της παράτασης. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.