• Σχόλιο του χρήστη 'Γαλάνης Κώστας' | 16 Αυγούστου 2016, 09:39

    Άρθρο 32 Βεβαίωση από τις Υ.ΔΟΜ. γι΄αυτές τις δραστηριότητες κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα στο άρθρο 29 παρ. 2 δεν έχει; Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.