Άρθρο 32 – Απλούστευση ρυθμίσεων για τα Θέατρα και τους Κινηματογράφους

Τα θέατρα και οι κινηματογράφοι υπάγονται εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 4 καταργούμενης κάθε άλλης διάταξης γενικής ή ειδικής που ρυθμίζει την έναρξη λειτουργίας με τρόπο διαφορετικό.

  • 16 Αυγούστου 2016, 09:39 | Γαλάνης Κώστας

    Άρθρο 32

    Βεβαίωση από τις Υ.ΔΟΜ. γι΄αυτές τις δραστηριότητες κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα στο άρθρο 29 παρ. 2 δεν έχει;

    Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
    Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.