• Σχόλιο του χρήστη 'Γαλάνης Κώστας' | 16 Αυγούστου 2016, 09:56

    Άρθρο 35 Ως αρμόδιο όργανο για την επιβολή κυρώσεων ο οικείος δήμος, ήτοι το δημοτικό συμβούλιο κατά τεκμήριο αρμοδιότητας. Προτείνω να οριστεί η ΕΠΟΙΖΩ ως πιο ευέλικτο όργανο. Ούτως ή άλλως, πρόστιμο δεν μπορεί να επιβληθεί έως την έκδοση της ΚΥΑ του άρθρου 16 παρ. 1. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.