• Σχόλιο του χρήστη 'Γεωργίου Λάζαρος' | 19 Αυγούστου 2016, 12:45

    'Άρθρο 15:Πόσα ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ Συστήματα θα φτιάξουμε ακόμα; Μητρώο Επιμελητηρίου, ΓΕΜΗ, Πρωτοδικεία, ειδικότερα μητρώα επαγγελματικών κατηγοριών, άλλα δημόσια συστήματα: taxis, ΕΡΓΑΝΗ, Μητρώο Μισθώσεων, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, Μητρώο ΝΠΔΔ, Μητρώο εργαζομένων ΙΚΑ, μητρώο εργαζομένων Δημοσίου, και άλλα ενός ατελείωτου καταλόγου. Ας αποφασίσει επιτέλους η Ανώτερη Διοίκηση για ένα Ολικό Σύστημα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στην ΓΓΔΕ που θα βλέπουν όλα τα Υπουργεία και οι Δήμοι να τελειώνουμε. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣΤΟ; Γιατί πληρώνουμε ατελείωτες προγραμματιστικές ώρες για συστήματα που δεν διασυνδέονται ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ της εμπλοκής μας με το Δημόσιο; Η ηλεκτρονική γραφειοκρατεία είναι τρεις φορές χειρότερη από την χάρτινη όταν τα συστήματα είναι μη διασυνδεδεμένα.