• Σχόλιο του χρήστη 'Σοφία Χριστοφόρου' | 19 Αυγούστου 2016, 20:01

    Θεωρώ και εγώ ότι υπάρχει σύγχυση και ασάφεια στο εν λόγω άρθρο διότι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1069/2009 αναφέρεται ρητά στη μεταποίηση ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ) και παράγωγων προϊόντων, τα οποία, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, απαγορεύεται να καταναλωθούν από τον άνθρωπο, ενώ ο ΕΚ 853/2004 αναφέρεται σε κανόνες για την υγιεινή των τροφίµων ζωικής προέλευσης. Επομένως έχουμε δύο διαφορετικές κατηγορίες δραστηριοτήτων, αφού στη μία περίπτωση έχουμε ΖΥΠ που απαγορεύεται να καταναλωθούν από τον άνθρωπο και στην άλλη έχουμε τρόφιμα προς κατανάλωση από τον άνθρωπο, οι οποίες διέπονται από διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο. π.χ. για τις δραστηριότητες μεταποίησης ΖΥΠ υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία αδειοδότησης/έγκρισης και λειτουργίας από το αρμόδιο τμήμα διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων του Υπ. Αγροτικής ανάπτυξης και τις οικείς Δ/νσεις Κτηνιατρική. Μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος;