• Σχόλιο του χρήστη 'Η.Μ.' | 20 Αυγούστου 2016, 14:23

    "Για το σκοπό αυτό απαιτείται βεβαίωση από την Υπηρεσία Δόμησης του αρμόδιου Δήμου ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δύναται να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία, η οποία χορηγείται εντός δέκα (10) ημερών..." Έχοντας σχετική εμπειρία (λόγω της θεσμικής μου ιδιότητας ως Πρόεδρος Συμβουλίου) από τον τρόπο που εισηγούνται οι ΥΔΟΜ των Δήμων, πραγματικά τίθεται εν αμφιβόλω τόσο η προθεσμία των 10 ημερών όσο και και το περιεχόμενο της γνωμοδότησης (θετικής ή αρνητικής). Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι μέχρι σήμερα στην συντριπτική πλειοψηφία των εισηγήσεων των ΥΔΟΜ που σχετίζονται με τις χρήσεις γης για τα υπο ίδρυση ΚΥΕ, αυτές είναι γενικόλογες και δίχως να καταλήγουν σε θετική ή αρνητική γνωμοδότηση εκ μέρους της υπηρεσίας. Γίνεται μια σχετική αναφορά στα περιεχόμενα των παραγράφων του αντίστοιχου ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευθεί οι χρήσεις γης και έπειτα το "μπαλάκι" πέφτει στα Συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (Τοπικά Συμβούλια) για να λάβουν εκείνα την τελική απόφαση. Σε πολλές περιπτώσεις εκ πρώτης ανάγνωσης των σχετικών χρήσεων γης σε μια περιοχή μπορεί να μην είναι επιτρεπτή η προέγκριση και εν συνεχεία αδειοδότηση κάποιου ΚΥΕ, πλην όμως δεν είναι λίγες οι φορές που είναι τέτοια η νομοθεσία που ορισμένες παράμετροι (π.χ. προγενέστερη άδεια λειτουργίας στον εν λόγω χώρο, περιεχόμενο οικοδομικής άδειας, βεβαίωση υπαγωγής στον Ν.4178/2013 και σχέδια που συνοδεύουν αυτή, Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, κ.α.) επιτάσσουν την χορήγηση της προέγκρισης στις περιπτώσεις αυτές. Άρα καταλήγοντας πιστεύω πως δεν θα καταστεί λειτουργική η βεβαίωση των χρήσεων γης από τις ΥΔΟΜ των Δήμων καθώς θα δημιουργήσει πολλές ασάφειες και ιδιαίτερα σε ιδιάζουσες περιπτώσεις (που πιστέψτε με δεν είναι και λίγες) κανείς υπάλληλος δεν θα παίρνει την ευθύνη να ανοίξει 'η οχι ένα ΚΥΕ. Τέλος, το διάστημα των 10 ημερών ούτε αυτό πρόκειται να τηρηθεί. Με αυτεπάγγελτη αναζήτηση των χρήσεων γης στον Δήμο μας από την υπηρεσία αδειοδότησης καταστημάτων προς την ΥΔΟΜ της πολεοδομίας και με δεδομένη την εντολή των πολιτικών προισταμένων για να εκδίδονται όσο πιο γρήγορα γίνεται, και το ελάχιστο διάστημα είναι από 15-17 ημέρες έως και 1+ μήνα σε "δύσκολες" περιπτώσεις.