• Σχόλιο του χρήστη 'Η.Μ.' | 20 Αυγούστου 2016, 14:47

    "1. Η χορήγηση άδειας μουσικής ή χρήσης μουσικών οργάνων από τον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο καταργείται" Είναι παντελώς λανθασμένη και αβίαστη η σκέψη του νομοθέτη, διότι όσοι βιώνουμε από την αιρετή μας θέση στους Δήμους τι σημαίνει χορήγηση αδείας μουσικής και μουσικών οργάνων σε ΚΥΕ στην χωρική περιφέρεια ενός Δήμου, καταλαβαίνουμε ότι δεν πρόκειται για και τόσο εύκολη και απλή πράξη για πολλούς και διαφόρους λόγους. Για να δουλέψουν τα ΚΥΕ και οι επαγγελματίες αλλά και για να κρατηθούν οι ισορροπίες σε μια τοπική κοινωνία χρειάζεται συγκεκριμένο σχέδιο και πλάνο και οι καθ ύλην αρμόδιοι για να το φέρουν εις πέρας αυτό δεν είναι άλλοι από τους εκλεγμένους αιρετούς του λαού, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να βρουν την φόρμουλα αυτή. Σε πολλές συνεδριάσεις συμβουλίων έχουν δώσει το παρόν τόσο κάτοικοι όσο και καταστηματάρχες για θέματα αδειών μουσικής, παρατάσεων ωραρίων, κλπ. και πάντοτε με πνεύμα συνεργασίας και αλληλοκατανόησης φροντίζουμε ώστε να βρίσκεται η ορθή λύση. Αφαιρώντας το δικαίωμα στα Τοπικά Συμβούλια των Δήμων να χορηγούν τις άδειες μουσικής και να παίρνουν απόφαση μόνο για τις παρατάσεις ωραρίων είναι εμφανές κατανοητό ότι φέρνουν τους αιρετούς σε μια κατάσταση "προ τετελεσμένου" καθώς με αυτό τον τρόπο δεν διασφαλίζεται ούτε κάν στο ελάχιστο η έννοια της ισορροπίας στην συνύπαρξη μεταξύ των ΚΥΕ και των κατοίκων.