• Σχόλιο του χρήστη 'Αγανακτισμένος Πολίτης' | 20 Αυγούστου 2016, 18:58

    Η μουσική είναι ένα ζωτικό στοιχείο της λειτουργίας των ΚΥΕ. Ωστόσο, η παραβατικότητα από πλευράς πολλών επιχειρηματιών του κλάδου που λειτουργώντας καθ’ υπέρβαση αφενός των όρων της άδειας χρήσης λειτουργίας (αλλαγή χρήσης) και αφετέρου των όρων της άδειας μουσικής (ισχυρότερο ηχοσύστημα, υπέρβαση ηχοστάθμης, παραβίαση ωραρίου) δεν αφήνει περιθώρια χαλαρότητας. Πως, λοιπόν, εξασφαλίζεται ότι οι λαμβάνοντες την άδεια μουσικής πληρούν τους σχετικούς υγειονομικούς όρους, συγκεκριμένα ως προς την ισχύ του ηχοσυστήματος και την παραγόμενη ηχοστάθμη, τον τρόπο και το σημείο εγκατάστασης των ηχείων, την ύπαρξη ηχομόνωσης κλπ., άπαξ και ο έλεγχος θα είναι... δειγματοληπτικός; Με αυτή τη διάταξη κάνετε πλάτη στους παραβατικούς επιχειρηματίες σε βάρος εκείνων που λειτουργούν νόμιμα και για αυτό είμαι σφόδρα εναντίον της κατάργησης της χορήγησης της άδειας μουσικής από τους Δήμους. Πέραν τούτου και με δεδομένη τη σκοπούμενη «απλοποίηση» των διαδικασιών, εφόσον ο νομοθέτης θέλει να απλοποιεί διαδικασίες προς όφελος των επιχειρηματιών, ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι αυστηρότερος με τους παραβάτες. Προτείνεται, λοιπόν, το εξής: Να μην επιτρέπεται η χρήση μουσικής από επιχείριση της οποίας η δυνατότητα χρήσης (άδεια) μουσικής ανακλήθηκε ή αφαιρέθηκε οριστικά, παρά μόνο σε περίπτωση που η άδεια λειτουργίας του καταστήματος αντικατασταθεί, λόγω μεταβίβασης, δηλαδή να αλλάξει χέρια η εταιρεία και όχι, απλώς, να αλλάξει ο υγειονομικά υπεύθυνος.